GF Nøddehaven

Ryget Skovby, Værløse

Generalforsamling

Referat fra Generalforsamling 2023

Referat fra Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling 2021
Referat genfors 2021.pdf (41,81 kb)

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 2020
Referat ekstraordinær genfors 26082020.pdf (1,25 mb)

Referat fra Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling 2017
Referat 2017.pdf (39,21 kb)

Referat fra Generalforsamling 2016

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamling 2014

Referat fra Generalforsamling 2013